Sektörel Mesleki Eğitimler

Sektörel Mesleki Eğitimler

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı denizyolu ile yapılıyor. Bunun en büyük sebebi ise denizyolu taşımacılığının demiryolu, karayolu ve havayoluna göre çok daha ucuz olması. Ülkemizde de bu durum farklı değil.

Dış ticaretimizin yüzde 87’si denizyolu ile taşınıyor. Demir cevheri, kömür, tahıl gibi kuru dökme yükler ve ham petrol gibi ağır ve uzun mesafelerde taşınması gereken yükler ancak gemiler vasıtasıyla taşınabiliyor. Bu açıdan bakıldığında “gemiler ve onları kumanda eden denizciler olmasaydı dünyanın bir yarısı açlıktan diğer yarısı ise soğuktan yaşamını sürdüremeyecek duruma gelirdi” önermesini yapmak yanlış olmaz.

Dünya Deniz Ticaret Filosu kullanılarak bir defada toplam 1,53 milyar ton yük taşınabiliyor. Dünya deniz ticaret filosunun 1,43 milyar DWT’luk kısmı yani yüzde 93,7’si 30 ülkenin kontrolünde. Türk sahipli deniz ticaret filomuz ise 2014 yılında 30,4 milyon tonluk taşıma kapasite ile dünyada son 11 yılda 19’uncu sıradan 13’üncü sıraya yükseldi.

 • Detaylı Bilgi
 • Detayı Gizle
Detaylı Bilgi

Güverte Vardiya Zabitliği (500-3000 GT) Eğitimi:

Şartlar

 • Lise Mezunu olmak (meslek yada düz lise farkı yoktur.)
 • Sağlık durumunun gemiadamı olmaya uygun olması
 • Askerlik durumunu terhis yada tecil ( eğitim boyunca) edilmiş olması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • Noter onaylı lise diploma fotokopisi
 • İkametgah
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgesi
 • Gemiadamı olur sağlık raporunun Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Ek-13 belgesi
 • 12 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim

Makina Zabiti Yetiştirme(750-3000 KW) Eğitimi

Şartlar

 • Lise Mezunu olmak (meslek yada düz lise farkı yoktur.)
 • Sağlık durumunun gemiadamı olmaya uygun olması
 • Askerlik durumunu terhis yada tecil ( eğitim boyunca) edilmiş olması gerekmektedir

Gerekli Evraklar

 • Noter onaylı lise diploma fotokopisi
 • İkametgah
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgesi
 • Gemiadamı olur sağlık raporunun Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Ek-13 belgesi
 • 12 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim

7.01 Imo Model Kurs Uzakyol Birinci Zabitliği Ve Uzakyol Kaptanlığı Eğitimi

Şartlar

 • Uzakyol Vardiya Zabiti ehliyeti ile 24 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.
 • Kaptan ehliyeti ile 36 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • Limandan Hizmet Çizelgesi Fotokopisi
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Ek-13 belgesi fotokopisi
 • 4 adet vesikalık resim
 • Liman Cüzdan fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

Uzakyol Birinci Zabit Yeterliğine Yükselirken Öngörülen Eğitim (A-II/2)

Şartlar

 • Uzakyol Vardiya Zabiti ehliyeti ile 24 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.
 • Kaptan ehliyeti ile 36 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • Limandan Hizmet Çizelgesi Fotokopisi
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Ek-13 belgesi fotokopisi
 • 4 adet vesikalık resim
 • Liman Cüzdan fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

7.02 Imo Model Kurs Uzakyol 2. Makinist ve Uzakyol Başmakinist Eğitimi

 • Uzakyol Makine Zabiti ehliyeti ile 24 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.
 • Başmakinist ehliyeti ile 36 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.

Gereklı Evraklar

 • Limandan Hizmet Çizelgesi Fotokopisi
 • Nüfus kağıdı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Ek-13 belgesi fotokopisi
 • 4 adet vesikalık resim
 • Liman Cüzdan fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

Birinci Zabitlik ve Kaptanlık (500-3000 GT) Eğitimi.

Şartlar

 • (Toplam 20 hafta, 1 sömestr) Vardiya Zabiti ehliyeti ile 24 ay deniz hizmeti vermiş olmak gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

Detayı Gizle

Daha fazla bilgi için Detaylı Bilgi Tuşuna basın...