• Yeni Bir Kariyer Sizi Bekliyor
  • Heycanlara ve Umutlara Yelken Açın
  • Tam Donanımlı ve Güvenilir

Meslek Olarak Denizcilik

* Günümüzde tüm dünya ekonomilerinin ortak problemi olan İşsizlik arttıkça, karada istediği koşullarda iş bulamayan kişiler için denizde yani gemilerde iş bulup çalışma fikri her geçen gün daha geçerli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Denizciliği meslek olarak cazip kılan faktörleri şu şekilde özetleyebiliriz:


* Karadaki işlere göre daha İyi Kazanç alınması ve birkaç yıl tasarruf edilerek birikim yapılabilmesi.

* Gerçek maaş üzerinden Sigorta yapılması.

* Gemide çalışma süresince İaşe-İbate’nin yani yemeklerin ve kalacak yerlerin "kamaralar" işveren tarafından verilmesi.

* Ukuslararası geçerliliği olan Gemi Adamı Cüzdanı’na sahip olunması ve gemilerde çalışma süresine bağlı olarak Usta Gemici, Lostromo, Sınırlı Vardiya Zabiti vb. gibi ünvanlara TERFİ edilmesi,

...

* İşveren ile mutlaka İş Sözleşmesi yapılması, çalışma koşullarının ve maaşın bu sözleşme ile garanti altına alınması.

*Yabancı ülke şehirlerinin görme fırsatının yakalanması ve bu sayede onların kültürlerinin tanınması.

*Geleceği parlak ve önü açık olan bir meslek:

Dünya nüfusu arttıkça ticaret ihtiyacının da artacağı ve dünya ekonomisinin genişleyeceği ve deniz yoluyla taşınan yüklerde artış olacağı kesindir. Denizde yeterli deneyim kazandıktan sonra karada iş imkânları da oldukça yüksektir.

* Dünyayı dolaşma bilme imkânı:

Hem çalışıp iyi bir kazan elde edip size birçok ülkeye gitme görme fırsatı sunar.

* Uzun Tatiller:

Birçok meslekte senede sadece 1 kere haftalık izin alıp tatil yaparken denizde çalışanlar çok daha uzun sürekli tatil yapma imkanına sahiplerdir.